Vår miljöpolicy

Höörs Tryckeri arbetar utifrån en medveten miljöpolicy.

” Verksamheten skall präglas av ett miljötänkande som sammanväger kundens krav, vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och ekologiskt motiverat.”

Här är några områden där ett konkret miljötänkande sker

  • Papper: Vi använder, där vi kan påverka valet och alternativ finnes, endast miljömärkta papper.

  • Offsetfärger: Vi använder bara vegetabiliska tryckfärger.

  • Rengöring: Samtliga ingredienser i rengöringsvätskorna till tryckpressarna är biologiskt nedbrytbara.

  • Tryckplåtarna: All tryckplåt lämnas för återvinning.

  • Kemikalier: Alla förbrukade kemikalier för framkallning av film och plåt omhändertas av Sysav.

  • Pappersåtervinning: Allt pappersspill från tryckeriet går till återvinning.

Vi tänker och agerar miljövänligt!