Layout och prepress

Har du inte själv utrustningen och/eller saknar kompentens hjälper vi dig med att ta fram din trycksak.

Prepress är ett samlingsbegrepp inom den grafiska branschen, på allt arbete före själva tryckningen, som exempelvis typografering, montering och bildrepro.

Ett av stegen för datorskapat material är preflight där man kontrollerar att rätt teknikparametrar använts i underlaget.

 

magnifying-glass-541625-liten