Ditt fullservicetryckeri  sedan 1898!
117 år! Höörs Tryckeri är ett av Höörs äldsta företag.

Tryckeriet startades 1898 av August Billing.Atryhus

August Billing startade även Billingska bokhandeln, ett bryggeri och var rektor på och initiativtagare till Elementarskolan, nuvarande Kullebo. Företaget låg då på Lilla Torg, i fastigheten som idag hyser bl. a. Pizzeria Elan.

Företaget hette då Höörs Accidenstryckeri -och Bokbinderi.

August Billing drev tryckeriet fram till ca 1905.

1905 - 1925 (c:a) drevs tryckeriet av Otto Alsing

Ca 1925 tog Josef Friström över verksamheten och som flyttade företaget till nuvarande lokaler på Fredsgatan 3. Företaget hette då Friströms Boktryckeri.

1946 köptes företaget av Johan Andersson. Företaget fick då namnet Anderssons Boktryckeri.

1969 Lämnades företaget över till sönerna Jan och Bertil Andersson och från 1974 skötte Bertil företaget själv tillsammans med hustrun Siv. Släkten Andersson drev företaget i 50 år.

1997 tog nuvarande ägaren Jan Malmström över verksamheten.

Företaget återtog då ursprungsnamnet, dock i förkortad version - HÖÖRS TRYCKERI!